PAUNAWA: KAILANGAN NG GMAIL ACCOUNT PARA SA PAGFILL-OUT NITO. IHANDA NA ANG WORD FILE AT/O LARAWAN NA ISUSUMITE.

Bunsod at sa gitna ng pakikibaka ng Tanggol Wika laban sa pagpaslang ng CHED at Korte Suprema sa Filipino at Panitikan bilang mga mandatoring asignatura sa kolehiyo, marami-raming artikulo at akdang pampanitikan na ang naisulat. May mga awitin na ring nalikha at napakarami na ring likhang-sining na pinanday sa partikular na adbokasing pangwikang ito mula noong 2014 hanggang kasalukuyan. Sa diwa ng mga kaisipan nina Teresita Gimenez Maceda at Howard Zinn, ang “mga tinig mula sa ibaba” na nagpahayag ng pagtutol sa anti-Filipino CHED Memo. Order (CMO) No. 20, Series of 2013 at sa mga anti-Filipinong desisyon ng Korte Suprema noong 2018 at 2019 ay masasabing bahagi na ng “kasaysayang-bayan” (“people’s history”) na nararapat lamang idokumento, hindi lamang para itala ang mga nangyari, kundi upang magsilbing tanglaw sa mga susunod pang makikibaka para sa adbokasing pangwika na sa konteksto ng Pilipinas ay mahalagang bahagi rin ng pakikibakang anti-kolonyal.

Sa ganitong diwa, maglalabas ng SOURCEBOOK ang Tanggol Wika ngayong taon. Lalamnin nito ang mga opisyal na pahayag/statement manipesto ng mga departamento/organisasyon, tula, awit, dula, balagtasan, artikulo, saliksik, sanaysay, kwento, dibuhong may pamagat, pintang may pamagat, larawang may caption, atbp. KAUGNAY NG O TUNGKOL SA PAKIKIBAKA NG TANGGOL WIKA MULA NOONG 2014 HANGGANG SA KASALUKUYAN.

DAHIL KAKAUNTI PA LAMANG ANG NAGSUMITE NG SALIKSIK, PRAYORIDAD SA PINALAWIG NA PANAWAGAN ANG MGA SALIKSIK/SCHOLARLY ARTICLE.

WELCOME NA WELCOME PA RIN ANG MGA PAHAYAG, STATEMENT, MANIPESTO ATBP. ng mga departamento/organisasyon

Ifill-out ang form na ito para magpasa ng lahok para rito (ang mga opisyal na pahayag ay tiyak na ilalathala; ang iba pang ambag ay sasailalim naman sa pamimili/pagsala ng 5 editor). AGAD NA ISUMITE ang mga WORD FILE ng ambag o kaya’y LARAWAN (sa kaso ng picture na may caption, cartoon/dibuhong may pamagat, at pintang may pamagat). Ang sourcebook ng Tanggol Wika ay ilalathala online AT iimprenta.

TIYAKING NASA WORD FILE ANG KOMPLETONG PETSA NG PAGLALABAS NG PAHAYAG/MANIPESTO, O PETSA NG PAGKAKALIKHA SA AKDA, O PETSA NG PAGKUHA NG LARAWAN ATBP.

PARA SA PAHAYAG/MANIPESTO, MAAARING MAGBANGGIT NG DETALYE HINGGIL SA PAGSULAT NG MANIPESTO O KAYA’Y MGA SIGNATORY NIYON.

TIYAKIN DING MAY MAIKLING PATALATANG BIONOTE SA IYONG WORD FILE KUNG AKDA/SALIKSIK ANG IPINASA MO.

Ang pagpapasa ng FILE/AMBAG ay awtorisasyon na rin sa mga editor na i-edit ang ambag kung kinakailangan, at awtorisasyon din sa paglalathala nito ONLINE at sa IMPRENTA.

Ang mga kontribusyong mula sa mga organisasyon ay maaaring bahagyang iedit at/o paikliin kung kailangan.

Ang mga kontribusyong mula sa mga indibidwal ay sasailalim sa proseso ng rebyu/screening.

DEADLINE NG PAGPAPASA: Abril 23, 2021 (Biyernes)

MGA EDITOR:

Mykel Andrada (University of the Philippines-Diliman)
Rowell D. Madula (De La Salle University-Manila)
Jonathan V. Geronimo (University of Santo Tomas)
Crizel Sicat-De Laza (University of the Philippines-Diliman)
David Michael M. San Juan (De La Salle University-Manila)

NARITO ANG LINK SA FORM PARA SA PAGSUSUBMIT NG LAHOK SA SOURCEBOOK: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-nKU2MYXpbpqhR2usINNwTwF4oVGIIyEUo5Edw-SEFUmtEw/viewform

KUNG NAHIHIRAPANG MAGSUMITE SA FORM, MAAARI RING I-EMAIL NA LAMANG SA [email protected] ang WORD file ng inyong lahok KALAKIP ang buong pangalan, paaralan o opisinang pinagtatrabahuhan o organisasyong kinabibilangan, email address, at contact number ninyo.