Art moves people. With the pandemic limiting movement, from the economy to politics, the ability of art and literature to […]
 Ang Dangal ng Wikang Filipino ay mataas na pagkilála sa mga indibidwal, samahán, tanggápan, institusyon, o ahensiyang pampamahalaán o pribadong sektor na […]
Isasagawa ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang isang libreng talakayan sa akdang “Pahayag” ng bayaning manunulat na si Emilio […]
The Digital/Hypertext Garden: 2020 Experiments in Art and Literature is an experimental project that attempts to process the current social, […]