Naging kaakibat natin ang mga libro sa pandemya. Ang ibang hindi makapagbasa dati sa kakulangan ng oras, sa wakas ay nakapagbuklat na muli ng aklat. May iba naman na lumawak ang mga binabasa, at may iba rin na ginustong basahin ang mga dati na nilang nabasa para sa dala nitong ginhawa.

Iba-iba ang danas ng mga mambabasa sa pandemya. Buklatin natin ang naratibong ito sa episode na pinamagatang “Buklatan: Buhay Booklover sa Panahon ng COVID-19.” Kasama dito sila Patrice Marco, Kwesi Junsan, Steno Padilla, at Kalil Almonte.

Patrice Marco
Kasalukuyang nagtatrabaho sa Philippine General Hospital bilang isang nurse, nakapagsulat na rin ng ilang fiction for some publishing house at ngayon ay naninirahan sa Sampaloc, Manila.

Kwesi Junsan
Born and raised in Koronadal City, South Cotabato, Kwesi M. Junsan is an avid reader, an aspiring playwright, and alternative filmmaker.

Steno Padilla
Tubong Baliwag, Bulacan, si Steno Padilla ay nagwagi ng dalawang Lampara Prize para sa kanyang mga nobelang pangkabataan; naging fellow sa iba’t ibang writing workshop sa bansa; contributor sa Katitikan Journal (katha), Busilak (tula), A/PART (tula), Be Me Anthology (katha), at Dx Machina 1 (katha); at kasalukuyang editor sa isang healthcare publication.

Kalil Almonte
Si Kalil Almonte ay isang freelance theater actor.