PAN 2021 – Episode 2 – Buklatan: Buhay Booklover sa Panahon ng COVID-19

Naging kaakibat natin ang mga libro sa pandemya. Ang ibang hindi makapagbasa dati sa kakulangan ng oras, sa wakas ay nakapagbuklat na muli ng aklat. May iba naman na lumawak ang mga binabasa, at may iba rin na ginustong basahin ang mga dati na nilang nabasa para sa dala nitong ginhawa. Iba-iba ang danas ng … Continue reading PAN 2021 – Episode 2 – Buklatan: Buhay Booklover sa Panahon ng COVID-19