Isang nanay, isang guro, isang bayani, isang kaibigan—Ito ang iilan sa ibang wangis ng mga manggagamot na mas kilala natin […]