Bahagi ng pagdiriwang sa WACAS (Week-long Accomplishment and Culminating Activity of Special Projects) ng DOST – TAPI.

Mga Tuntunin:

  1. Ang patimpalak ay bukas para sa lahat ng Pilipino. Kung sakaling mapili ang entry, ang kalahok na menor de edad ay kailangan magpasa ng parental consent.
  2. Ang kalahok ay kailangang naka-like sa Facebook page ng Technology Application and Promotion Institute (/DOST.TAPI) at i-Invent PH (/iINVENTPH).
  3. Maghanda ng isang video para i-pitch sa mga potential investors ang mga bagong teknolohiya ng DOST. Kailangan lang pumili ng isa mula sa listahan ng mga teknolohiyang sinuportahan ng DOST-TAPI.
  4. Ang video ay kailangang naka-portrait at hindi lalampas ng isang minuto. Kailangan itong i-upload sa Facebook account ng kalahok at gawing public post. Kailangang mag-tag ng tatlong (3) kaibigan at maglagay ng hashtag na #SaWACASMagsisimula at #DOSTTAPITechAMinute.
  5. Sa ika-23 ng Hulyo 2021, mamimili ang organizers ng limang (5) shortlisted entries na siyang i-a-upload sa DOST-TAPI Facebook page sa ika-26 ng Hulyo, 2021.
  6. Mula Hulyo 26 -28, 2021 ay maaaring mag-like, share, o react sa post.
  7. Ang dalawang magwawagi ay makatatanggap ng smartphone mula sa DOST- TAPI.
  8. Ang desisyon ng mga hurado ay pinal at hindi na mapasusubalian.
  9. Para sa karagdagang impormasyon, tumungo lamang sa opisyal na website ng DOST-TAPI.

Criteria:

Originality/Creativity                                      30%
Relevance to the theme                                25%
Delivery / Execution                                        25%
Audience Impact/ Engagement                 20%
                                                                        100%