Sa pagdiriwang ng Pambansang Araw ng mga Aklat Pambata ngayong Hulyo, ikinagagalak ng Aklat Alamid na ipakilala ang kanilang tatlong […]