Concerned Artists of the Philippines (CAP National) We, the undersigned individuals and representatives of cultural organizations and formations unite in […]
Gagawaran ng Komisyon sa Wikang Filipino ng Dangal ng Panitikan 2021 sina Ferdinand “Ka Freddie” P. Aguilar, Eugene Y. Evasco, […]