ni John Barrios

Ang Engkant(aw)o at iba pang maikling kuwento ay binubuo ng sampung kuwento na unang sinulat sa wikang Akeanon at nilathala ng NCCA sa ilalim ng Ubod series noong 2005. Anim sa mga kuwento ay sinulat sa ilalim ng CCP Grant for Akeanon Short Story na iginawad noong 1995. Isinalin ang mga ito sa wikang Filipino at nilathala ng Igbaong Press noong 2009.

Engkantawo-book_Filipino-1

BACK TO FREELIPINIANA MAIN DIRECTORY