Para sa hulíng libreng onlayn talakayan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ngayon 2021, ipababása ang “Otra Declaración Desperada/Isa Pang […]
Panawagan para sa mga Papel(Update mula sa Naunang Panawagan) Rasyunal: Ang bagong panawagang ito ay para sa mga kritikal na […]
The Bienvenido N. Santos Creative Writing Center of DLSU(632) 85244611  Ext. [email protected] The Bienvenido N. Santos Creative Writing Center (BNSCWC) […]
CCP Complex, Pasay – The Cultural Center of the Philippines brings back the Performatura: Performance Literature Festival on November 22, […]
The efforts of writers in keeping Philippine literature alive in the last two years is no small thing. We want […]
Sorsogon City, Philippines—  The Kurit-Lagting Art Collective in partnership with the Concerned Artists of the Philippines Bicol Chapter will hold […]
Sorsogon City, Philippines–The 1Sambayan-Sorsogon Youth, in partnership with Kurit-Lagting Art Collective, will hold a mural painting in the city of […]
Gagawaran ng Komisyon sa Wikang Filipino ngDangal ng Wika at Kultura 2021 ang Sentro ng Wika at Kultura ng Bukidnon […]
The pen is as mighty as the sword. When many of our battles are fought in confinement, words become a […]
Gagawaran ng Komisyon sa Wikang Filipino ng Dangal ng Panitikan 2021 sina Ferdinand “Ka Freddie” P. Aguilar, Eugene Y. Evasco, […]