John Brixter Tino, a Journalism sophomore of PUP Manila, is the newly named Grand Winner of the 2021 Gawad Rene […]
Ang Online Aklatang Balmaseda ay dinamikong tugon ng serbisyong aklatan ng KWF sa panahon ng pandemya (KWF Library Response to […]
Ilulunsad ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang 6 na ortograpiya ng mga wika kasabay ang 22 aklat sa 16 […]
Ilulunsad ang 22 aklat ang Komisyon sa Wikang Filipino sa 16 Disyembre 2021, 9:00–11:00 nu sa Bulwagang Romualdez, Komisyon sa […]
Sa ika-36 anibersaryo ng Linangan sa Imahen, Retorika at Anyo (LIRA), Inc. at pag-alaala sa kaarawan ng bayaning Emilio Jacinto […]
Recognized for the entire month of November, National Reading Month aims to promote reading in the Philippines. In addition to […]
Magsusulong ng mga proyektong pangwika ang Komisyon sa Wikang Filipino at Gumil Filipinas (GF) na makatutulong sa pagtataguyod ng panitikan, […]
Matagumpay na naisagawa ang makasaysayang lagdaan ng Memorandum ng Kasunduan (MOA) ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) at Gunglo dagiti […]