Magsusulong ng mga proyektong pangwika ang Komisyon sa Wikang Filipino at Gumil Filipinas (GF) na makatutulong sa pagtataguyod ng panitikan, […]
Matagumpay na naisagawa ang makasaysayang lagdaan ng Memorandum ng Kasunduan (MOA) ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) at Gunglo dagiti […]