Dramatikong monologo ang tawag sa anyo ng maikling dulâ na may iisang karakter na nagtataglay ng malinaw na paglalarawang-tauhan at […]