IPASKIL NA ANG INYONG TANAGÀ! TUMULA TÁYO! Isang katutubong tula ang tanagà na binubuo ng apat na taludtod, pitóng pantig […]