Sa darating na Marso 14 hanggang 20, sa pamamagitan ng serye ng mga pagsasanay sa mga bagong botante sa buong kapuluan, magkakaroon ng malikhaing kampanya para mahikayat ang mga kabataan upang magsakapangyarihan ng kanilang sarili, maging sa kanilang pamayanan.

Nilalayon ng nasabing proyekto ang potensiyalidad at pag-asang ang mga kabataan ay makapagbago sa kanilang sarili, kapwa, paaralan at sa bayan sa larang ng voters education at youth participation tungo są engaged citizenship. Ang unang bahagi ng serye ay ang Rak the Vote: Awareness Campaign on Voters Registration na nagpalabas online ng dulang Juan Tamad, pagkatapos ay nagkaroon ng palihan sa voters engagement at forum sa mga kabataang lider. Nagkaroon din ng mga serye ng palihan sa Theater for Advocacy, Workshop/ Forum Facilitation at Digital Media for Social Advocacy nang nakaraang taon, mula Oktubre hanggang Disyembre.

Sa nabanggit na mga petsa, magkakaroon ng iba-ibang gawain kagaya ng mga sumusunod: Spoken Word Performance, Phil Pop Music Hour, Twitter Party at spaces sa unang araw, Marso 14. Magkakaroon din ng mga pagtatanghal sa pamamagitan ng tiktok at kumu maging sa Facebook sa pangalawang araw, Marso 15. Sa susunod na mga araw, may mga maikling dula, pagtula, katha at talakayan sa darating na Marso 16 at 17 kasama ang mga mag-aaral at artistang kabataan. Gayundin sa Marso 18 at 19 ay pagpapatuloy pa ng mga palabas Hamit ang iba-ibang social media platform kagaya ng instagram, Facebook, tiktok at kumu. Sa huling araw, Marso 20 ay magkakaroon ng recap at curtain call.

Ang Bagong Bilang Festival ay inorganisa ng Philippine Educational Theater Association (PETA) kasama ang mga kabataan, manlilikha at mag-aaral mula sa Infanta National High School Thespian Circle, University of the East Drama Company, Marinduque State College Theater Guild, Xavier University, University of Caloocan City, University of San Agustin Little Theater, Polytechnic University of the Philippines, Bicol University, at De La Salle Santiago Zobel.

Attachments