Ito ay timpalak at parangal para sa mga ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan o LGU na sumunod sa […]
Sa darating na Marso 14 hanggang 20, sa pamamagitan ng serye ng mga pagsasanay sa mga bagong botante sa buong […]
IPASKIL NA ANG INYONG TANAGÀ! TUMULA TÁYO! Isang katutubong tula ang tanagà na binubuo ng apat na taludtod, pitóng pantig […]
Sorsogon City, Philippines– Various art organizations together with youth groups will be holding virtual and physical screenings c of Cinema […]
In celebration of its 20th anniversary, Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the […]
Artists from the United Kingdom and the Philippines have launched Toolkits for Counterparts, an interdisciplinary virtual collaboration that has culminated […]