Jaivy Emmanuel Sangalang

Pikit. Buntong hininga. Tubig.

Kuryente. Upa.

Pikit. Buntong hininga. Tubig.

Kuryente. Upa.

Internet pa pala.

Pikit. Buntong hininga. Tubig.

Kuryente. Upa.

Internet pa pala. Pagkain nga pala.

Pikit. Buntong hininga. Tubig.

Kuryente. Upa.

Internet pa pala. Pagkain nga pala.

Pikit. Buntong hininga. Tubig.

Kuryente. Upa.

Internet pa pala. Pagkain nga pala. May gamot ba?

Aabot pa ba?

Pikiit. Buntong hininga. Tubig.

Kuryente. Upa.

Internet pa pala. Pagkain nga pala. May gamot ba?

Aabot pa ba? Tumaas ba? Nagmahal ba? Kaya pa?

Kaya pa? Kaya pa?

Pikit. Buntong hininga.