Mogpog, Marinduque  – Ang Hibla Lokal Filipina ay programang pantulong sa lahat ng mga Book Nook site at grantee nitong nakaraang taon. Ang pangunahing layunin ng programang ito ay  nakaangkla sa mga adhikaing magtatampok sa edukasyong pangkultura sa mga dominyo ng pagbabasa at pagpapahalaga sa wikang Filipino at Filipinong may-akda. 

Ang isang bahagi ng Hibla Lokal Filipina ay isang “Summer Art Workshop” na naghahangad na payabungin pa at paigtingin ang paggamit ng mga iba-ibang illustrated books sa mga book nook sites at centers, magkaroon ng mga talakayan tungkol sa mga piling illustrated books mapipili ng mga tagapagsanay para magsagawa ng storytelling sessions at lecture discussions, makapagbahagi ng danas at natutunan sa mga paksang nakapaloob sa mga illustrated books, makakompleto ng mga araw ng paglahok at mailapat ang iba-ibang techniques at natutunan sa visual arts at panghuli, makapag-ambag sa edukasyong pamana at lokal na kasaysayan. 

Ang mga tampok na Training Methodologies ay ang mga sumusunod: Lectures, Hands-on Workshop, Storytelling, Exhibition at Local Research. Ang mga kalahok ay mga batang may edad na 8 hanggang 15, hindi bababa sa 20 learners mula sa distrito ng Mogpog. Particular sa mga sumusunod na karating na pook at mga paaralan: Laon, Ino and Capayang Elementary School, Mogpog National Comprehensive School, Marinduque Academy, Quezon-Roxas High School at Pre-Schoolers mula sa Minido and Little Stars. Isasagawa ang Hibla Lokal Filipina sa Marinduque State College (MSC) Extramural Study Center sa Brgy. Capayang Mogpog, Marinduque. Ang mga tagapagsanay ay mga visual artists at storytelling facilitators ng Hibla Lokal Filipina: Summer Art Workshop ay sina Sir Gerry Lacdao, Sir Dennis Ibahan at Mam Lanie Malinao ng Marinduque National High School.