Manila, Philippines— The Concerned Artists of the Philippines Bicol Chapter together with the members of poetry groups, Rhymes of PEG and Sabadugtungan launched a collaborative spoken word poetry video project entitled Pamana ng Kahapon: Buhay at Kasaysayan to cap off the National Heritage Month. 

The full video featured Bon Ramniel Morales, Judy Lomerio Azul, Jerraine Ruth Jocutan, Angelita Martinez Dela Cruz, JC Angelo Estudillo, Jhannah Paguyo, and Danna Espocia Garbida.  

The National Heritage Month or Pambansang Buwan ng Pamana is celebrated during the month of May to  help create among Filipinos a consciousness, respect, and love for the nation’s cultural history.

“Bilang pakikiisa sa National Heritage Month, pinili naming gumawa at sumulat ng tula na sumasalamin sa mga nakalimutang mga tradisyon, kaugalian at iba pang mga pamana ng lahi na maituturing na importante sa ating lipunan (In solidarity with the celebration of the National Heritage Month, we wrote together a short poem that would represent our culture and history  to strengthen public awareness of Philippine cultural heritage and the Filipino identity),” said Judy Azul, member of CAP Bicol.

“Ninanais naming buhayin ang diwa ng nasyonalismo sa pamamagitan ng panulat at  sining. Nais naming magpaabot ng mensahe kung gaano nga ba kayaman ang ating kultura at huwag limutin ang mga importanteng pangyayari at mga bayani sa ating kasaysayan, ( We would like to reiterate in our work the essence of nationalism through art. Our call is to remind everyone how rich our culture is and to not forget the sacrifices of our heroes who gave their life to our country),” added Bon Morales, member of Rhymes of PEG and Sabadugtungan.

This 2022, the National Heritage Month proudly banners the theme: “PAMANANG LOKAL: Binhi ng Kulturang Pilipino” which highlights the importance of preserving and promoting local heritage within a community and its impact on shaping the Filipino cultural identity. It calls on the public to come home to our cultural roots and appreciate the rich legacies passed on from  and to different generations.

“Sa piyesang ito umaasa kami na maabot ng aming mga munting tinig ang karamihan lalo na ang mga isyung panlipunan na nakakabit sa ating kasaysayan. Sana ay kanilang marinig ang aming pakiusap na huwag kalimutan ang nakaraan lalo na rin ang magpahayag ng aming mga saloobin kung bakit nga ba ito ay nakaligtaan na at pilit iniiba ( We hope  that through this piece, we can reach the public and inform them on the important events and social issues in our history. We are also asking everyone to thwart several people’s attempts to rewrite history), said JC Jamoralin, regional coordinator for CAP.

“Kami din ay nanawagan ng pakikiisa ng bawat artista na dapat linangin ang mga kakayahan at gamitin ito sa patuloy na pagsasabuhay ng diwa ng kasaysayan ( We call on every artists to use their talents and join us in our campaign in preserving the legacies national and cultural heritage  as a collective responsibility,)” ended Jamoralin.

The Pamana ng Kahapon: Buhay at Kasaysayan can be viewed at CAP Bicol’s facebook page via  https://www.facebook.com/CAPBikol. The full transcript of the spoken word collab can be accessed here: https://bit.ly/3lZJHnp 

# # # 

For more information:

https://www.facebook.com/CAPBikol

[email protected]

ABOUT CAP

Co-founded in 1983 by Lino Brocka, National Artist for Cinema, the Concerned Artists of the Philippines (CAP) is an organization of artists, musicians, writers, filmmakers and cultural 

workers from various disciplines that work toward a nationalist, people-oriented art and culture. It is actively involved in issues concerning art, culture and people’s issues.

The Concerned Artists of the Philippines Bicol Chapter (CAP-BIcol) is one of CAP’s newest chapters formed in October 2020, which is composed of artists, musicians, writers, filmmakers and cultural workers from various disciplines that work toward a nationalist, people-oriented art and culture.