ni Jillian Gaiety Siervo

hawak ang bolo sa isang kamay
tinatantiya ang pwesto 
gumegewang pa sa saliw ng
hindi paglaki sa sakahan 

pinanood kitang magtabas
ng gabaywang na damo 
sa gitna ng maingay na lungsod
dito sa makuliglig na bukid 

nakadungaw ang nagtataasang
mga condo sa malayo 
habang nililinis mo 
ang lupa para sa pagtanim 

halos malasahan sa hangin
ang sinabawang pechay 
matamis sa panlasa 
ang pagtanggap ng masa 

dito, sa gitna ng lungsod at
ng kawalang pag-unlad
dito, sa gitna ng pagkapoot
ng nag-aari at naglilinang
dito kita inibig 
sa gitna ng masukal na sakahan
kasama ng abang mambubukid 
sa pagsibol ng ating pakikibaka 

dito kita inibig 
habang tirik ang araw sa bukirin
habang hawak mo ang bolo 
at nakadungaw ang mga gusali sa malayo 

dito kita inibig 
at nais kong ibigin ka 
hangga’t aking yayakapin 
ang paglaban para sa lupa

(Photo credits: Angelo Vince Marfil)