ni Christian Ason Gaano kabigat ang buhay, para hindi mabuhat ng mga kamay.      March 13, 2020. Friday. 3pm. Isang ring […]
by Rochel Ellen Bernido
by Rommuel Jayson Veduya Hemophobia The thought of life dripping in crimson, Drying out its vessel of pale and barren; […]
by Marielle Iarathelle Trinidad Photo by Kaylee Stepkoski on Unsplash The skies were filled with blue, pink, and violet streaks, […]
by Angelo Allito Inside the cheap can lies a tomato sea, home to you- headless corpses squeezed together, perpetually floating.  […]
by Leo Baltar Oratio Imperata Walang habag naming ama, maagnas ka nawa. Sa ngalan ng koronang dahas na ipinutong mo […]
ni Khristian Ross Pimentel Mensahe mula sa Lumang Sapatos Sa unang tingin pa lang, alam mong ako’y gusto mo na. […]
ni Jillian Gaiety Siervo hawak ang bolo sa isang kamay tinatantiya ang pwesto gumegewang pa sa saliw ng hindi paglaki sa […]