MGA TUNTUNIN 1. Ang Gawad Dangal ng Panitikan ay ang mataas na pagkilála sa naiambag sa panitikang Pilipino o lifetime […]
MGA TUNTUNIN: 1. Ang Talaang Gintô: Makata ng Taón ay isang patimpalak sa pagsulat ng tula na itinaguyod ng KWF […]
John Brixter Tino, a Journalism sophomore of PUP Manila, is the newly named Grand Winner of the 2021 Gawad Rene […]
The efforts of writers in keeping Philippine literature alive in the last two years is no small thing. We want […]
Gagawaran ng Komisyon sa Wikang Filipino ngDangal ng Wika at Kultura 2021 ang Sentro ng Wika at Kultura ng Bukidnon […]
CONGRATULATIONS TO THE FINALISTS of the 2020 and 2021 Madrigal-Gonzalez Best First Book Awards! We’re back with celebrations of best […]
Bilang pakikiisa sa Pandaigdigang Araw ng mga Guro, malugod kayong inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) na saksihan ang […]
Gagawaran ng Komisyon sa Wikang Filipino ng Dangal ng Panitikan 2021 sina Ferdinand “Ka Freddie” P. Aguilar, Eugene Y. Evasco, […]
Itinanghal si Jonathan V.  Geronimo na KWF Mananaysay ng Taón 2021 pára sa kaniyang sanaysay na “Isang Dipang Langit: Ang […]
Gawad LIRA 2021: Timpalak sa Pagsulat ng Tula, Bukás na! Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ng […]