Itinanghal si Paolo Miguel G. Tiausas na KWF Makata ng Taon 2021 pára sa kaniyang tulang “Iláng Memorándum Mulâ sa […]
Pagbati sa mga nagwagi mula sa 3,983 na lahok para sa Tula Táyo 2021. Magpadala lámang email sa [email protected] para […]
INAANYAYAHAN ang lahat na magpasa ng mga nominasyon para sa KWF Kampeon ng Wika, isang pagkilala para sa mga indibidwal […]
Alam mo bang maisusulat mo sa wikang Filipino ang iyong tesis/disertasyon sa iyong pinagdadalubhasaang disiplina? Pinagtibay ng KWF ang Kapasiyahan […]
 Ang Dangal ng Wikang Filipino ay mataas na pagkilála sa mga indibidwal, samahán, tanggápan, institusyon, o ahensiyang pampamahalaán o pribadong sektor na […]
Sumali na sa TIMPALAK JACINTO SA SANAYSAY, timpalak sa pagsulat ng sanaysay para sa mga kabataang nasa baitang 7 hanggang 11. […]
The Likhaan UP Institute of Creative Writing is bringing back the Madrigal-Gonzalez Best First Book Award for 2021. To catch […]
Ang TALAANG GINTO: MAKATA NG TAON ay timpalak sa pagsulat ng tula na itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino kaugnay […]
1. Ang Dangal ng Panitikan ay ang mataas na pagkilála sa naiambag sa panitikang Filipino o lifetime achievement award. Binibigyang-pagpupugay […]
“Walang dakilang wika sa alinmang bansa na ‘di ang nagtaas at naghatid sa tugatog ay ang kanyang mga manunulat.”– Lázaro […]