Imperyalismo sa Anyo ng Nobelang Pambata: Mga Katiwalian sa Seryeng Old Glory (1899-1901) ni Edward Stratemeyer ni Eugene Y. Evasco Popular sa mga […]
SILANG NAGIGISING SA MADALING-ARAW; Ang Nobelang Iloko at si Constante C. Casabar Ni Noemi Ulep Rosal INTRODUKSIYON Sa kanyang librong The […]
“Romantisismo, Estilong Pilipino “ Itinatak sa Nobelang Tagalog ni Ruby Gamboa-Alcantara ANG NOBELANG TAGALOG NOON Ang nobelang Tagalog ay iniluwal […]
KONEKSIYONG PAMPANITIKAN NI RIZAL SA ALEMAN (Panayam para sa UP Institute of Creative Writing at binása sa Pulungang Recto, Faculty […]
SA AKING PINIPINTUHO: ISANG SAYAW NG PAGHUHUBAD Glecy C. Atienza   “Kung ibig mo akong makilala, lampasan mo ang guhit […]
Panitikan ng Pagsampalataya: Isang Paglitis/Pagtistis sa Wika’t Retorika ng Pananakop ni Virgilio S. Almario Unang dapat pagpakuan ng sipat ang pangalan […]
Palabas Bukas, Problema Ngayon ni Silvino V. Epistola May problema dahil mapanuri ang manonood. Nasisiyahan lamang siya kapag kasalimuotan sa […]
Pagsulat ng Kuwentong Pambata ni Rene O. Villanueva Ano ba ang esensiyal na pagkakaiba ng kuwentong pambata sa isang kuwentong hindi pambata? […]
Paggunita sa Tanaga ni Virgilio S. Almario Bukod sa mga bugtong at salawikain, maraming sinaunang maikling anyo ng tula sa Filipinas. […]
Mula sa Tradisyon Tungo sa Kongregasyon: Si Teo S. Baylen Bilang Relihiyosong Makata ni Jimmuel C. Naval Folk tradition influenced […]