In celebration of its 20th anniversary, Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the […]
Para sa hulíng libreng onlayn talakayan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ngayon 2021, ipababása ang “Otra Declaración Desperada/Isa Pang […]
The Bienvenido N. Santos Creative Writing Center of DLSU(632) 85244611  Ext. [email protected] The Bienvenido N. Santos Creative Writing Center (BNSCWC) […]
Finding LGBTQ (shorthand, “Queer”) literature in mainstream Philippine bookstores has become easier. Despite their availability, however, queer texts have yet […]
Bílang pakikiisa ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa pagdiriwang ng Pambansang Buwan ng mga Katutubong Mamamayan at paghahanda sa […]
“Prevention is better than cure.” It is an adage that one might find appropriate as we consider the state of […]
Lalahok ang pitong ahensiya at LGU sa libreng Webinar sa Korespondensiya Opisyal ng Komisyon sa Wikang Filipino. sa darating na […]
“Spoken word poetry,” isa sa mga pinakakontemporaryong paraan ng pagtula at pagtanghal na umusbong noong 2015. Tinalakay natin ito kasama […]
Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang lahat na lumahok at magtamo ng kaalaman sa Serye ng Webinar kaugnay ng […]
The Artists for Digital Rights Network (A4DRN) is hosting the Artists for Digital Rights Program 2021, a program that invites […]