ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong (ALPAS) Ang Alingasaw ang unang antolohiya ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong […]
ni Francis Delgado  Sa diktum na “ang kabataan ang pag-asa ng bayan” ay isinasabuhay sa paglalan ng sapat na espasyong […]
ni Arnold Valledor ANG KOLEKSIYONG ito ay binubuo ng labing-apat na kuwentong pambata na nalathala sa Liwayway Magasin mulang 2001 […]
ni Firie Jill Ramos The book Pagbalhin ha Tagpuro ( The Move to Tagpuro) is a Waray children story written […]
ni Firie Jill Ramos KATIG Writers Network and Save the Children partnered together to produce a series of children stories […]
by X+ Platform Pigments: Coloring with Philippine culture and heritage is a coloring zine, available in English and Filipino, which […]