ni Rene Boy Abiva Ang alaala’y kung punyal ay kayang pumatay ngunit kaya ring bumuhay. Isang malaking karangalan ang matipon […]
ni Rene Boy Abiva Isa pang layunin ng kalipunang ito ay mapanatiling buhay ang pagiging malikhain ng mamamayan. Maisasalba lamang […]