ni John Barrios Ang Engkant(aw)o at iba pang maikling kuwento ay binubuo ng sampung kuwento na unang sinulat sa wikang Akeanon at […]
by Litera Club Mula sa okasyon ng pagdiriwang sa Buwan ng Panitikan, nailunsad ang huling kalipunan para sa klase ng […]
ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong (ALPAS) Ang Alingasaw ang unang antolohiya ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong […]
by The Time of Assassins Literary Guild OPEN FIRE is an open-theme work, inspired by the need to write while […]
by Time of Assassins Literary Guild CHEAP LIVES AND HARD DRIVES is a collection of groans cloaked in the cyberpunk […]
by Litera Club An anthology of literary outputs of AB English IV batch 2019 of the Marinduque State College as […]
ni U Eliserio Ang Sa mga Suso ng Liwanag ay unang independyenteng nalathala noong 2006. Isang pornograpikong nobela, presentasyon din […]
by Silakbo PH Silakbo PH’s first official issue is about coping. Coping refers to how we adjust to stressful or […]
ni Francis Delgado  Sa diktum na “ang kabataan ang pag-asa ng bayan” ay isinasabuhay sa paglalan ng sapat na espasyong […]
ni Chuckberry Pascual Ang Kumpisal: Mga Kuwento ay koleksiyon ng mga maikling kuwento sa Filipino. Layon ng koleksiyon na bigyang […]