ni John Barrios Ang Engkant(aw)o at iba pang maikling kuwento ay binubuo ng sampung kuwento na unang sinulat sa wikang Akeanon at […]
by Litera Club Mula sa okasyon ng pagdiriwang sa Buwan ng Panitikan, nailunsad ang huling kalipunan para sa klase ng […]
ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong (ALPAS) Ang Alingasaw ang unang antolohiya ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong […]
by Silakbo PH Silakbo PH’s first official issue is about coping. Coping refers to how we adjust to stressful or […]
ni Chuckberry Pascual Ang Kumpisal: Mga Kuwento ay koleksiyon ng mga maikling kuwento sa Filipino. Layon ng koleksiyon na bigyang […]
ni Charlyn Mateo This work is a compilation of short literary pieces about life. This story includes topics about ambition, […]
ng Kataga-Manila-South Ang Baclaran: Unang Biyahe ay isang antolohiyang naglalaman ng mga tula, kuwento, sanaysay, at dagling nakasulat sa Filipino […]
ni Arnold Valledor ANG KOLEKSIYONG ito ay binubuo ng labing-apat na kuwentong pambata na nalathala sa Liwayway Magasin mulang 2001 […]