submitted by Randy Nobleza Redoubling History, making Marindukanon Local History accessible to more readers and new-age cultural researchers “History of […]
ng Kataga-Manila-South Ang Baclaran: Unang Biyahe ay isang antolohiyang naglalaman ng mga tula, kuwento, sanaysay, at dagling nakasulat sa Filipino […]
by KATIG Writers Network Early on, Lamiraw Creative Writing Workshop (LCWW) accepted fellows from all over the country into its […]
by Carl Cervantes HANDBOOK FOR PRETENTIOUS INTELLECTUALS is exactly what it sounds like. It is a satirical zine for people […]
ni Stefani J. Alvarez Ang Autobiografia ng Ibang Lady Gaga ay unang inilabas bilang self-publish book noong 2012. Ito ang orihinal […]