(Ang sipi ng anunsyo ay mababasa rin sa: https://psllf.org/…/palihan-psllf-kawing-journal…/) Sa konteksto ng kakulangan ng mga de-kalidad na pananaliksik sa Filipino at […]
Pagbati sa mga nagwagi mula sa 3,983 na lahok para sa Tula Táyo 2021. Magpadala lámang email sa [email protected] para […]
INAANYAYAHAN ang lahat na magpasa ng mga nominasyon para sa KWF Kampeon ng Wika, isang pagkilala para sa mga indibidwal […]
A collection of short stories by writers from around the world, exploring the climate crisis and how human responses to […]
Art moves people. With the pandemic limiting movement, from the economy to politics, the ability of art and literature to […]
 Ang Dangal ng Wikang Filipino ay mataas na pagkilála sa mga indibidwal, samahán, tanggápan, institusyon, o ahensiyang pampamahalaán o pribadong sektor na […]
The Digital/Hypertext Garden: 2020 Experiments in Art and Literature is an experimental project that attempts to process the current social, […]
The Likhaan UP Institute of Creative Writing (UP ICW) is now opening submissions to the Philippine Translators Series (PTS) 2021. […]
Nakakasakal din naman talaga minsan ang pagsuot ng face mask at face shield. Samahan mo pa ng PPE araw-araw, tiyak […]
Sumali na sa TIMPALAK JACINTO SA SANAYSAY, timpalak sa pagsulat ng sanaysay para sa mga kabataang nasa baitang 7 hanggang 11. […]