KONEKSIYONG PAMPANITIKAN NI RIZAL SA ALEMAN

KONEKSIYONG PAMPANITIKAN NI RIZAL SA ALEMAN (Panayam para sa UP Institute of Creative Writing at binása sa Pulungang Recto, Faculty Center, UP Diliman, 19 Hunyo 2008) ni Virgilio S. Almario MAY DALAWANG layunin ang panayam kong ito. Una, pasinagan o muling pasinagan ang utang-na-loob ni Rizal sa panitikang Aleman na isang paraan din ng pagpapatunay […]


Reintroducing Balagtas and His Work

Reintroducing Balagtas and His Work by Romeo G. Dizon AN ATTEMPT TO SITUATE BALAGTAS IN THE proper historical perspective and to determine his rightful place in the era beyond his own is indeed an enormous task.  But this is precisely what the present book tries to accomplish. It may not be possible, neither will it be […]


Random Thoughts of a Mindanaoan Artist

Random Thoughts of a Mindanaoan Artist by Marili F. Ilagan Yupanaw yang kanak lumon nga usog ngadi sangaon. Laong niya way kausbawan ngadi sa taas. Laong niya tukay sang baba yang kausbawan. Laong ko daw mali siya. Laong ko daw di paras ngadi sa taas yang baba… Iibanan ko yang kanak ama pati ina ngadi […]


THE POEM IS THE REAL: A POETICS*

THE POEM IS THE REAL: A POETICS* Gémino H. Abad The real is the poem. To write the poem is to get real. The real is what we call “our world.” But our world is only our experience of it. If so, the world is only, for each one, that little time-space where we “ex-ist” […]


Postcolonialism and Filipino Poetics*

Postcolonialism and Filipino Poetics* by J. Neil C. Garcia This paper is an abridged version of a chapter from my forthcoming book,Postcolonialism and Filipino Poetics, which itself comes out of my recently completed dissertation in Creative Writing [1] at the UP Diliman. The book is comprised of essays and critiques on poetry—the former being personal reflections on themes, […]


SA AKING PINIPINTUHO: ISANG SAYAW NG PAGHUHUBAD

SA AKING PINIPINTUHO: ISANG SAYAW NG PAGHUHUBAD Glecy C. Atienza   “Kung ibig mo akong makilala, lampasan mo ang guhit ng mahugis na balat…   Kung ibig mo akong makilala, sunduin mo ako sa himlayang dilim at sa madlang pagsukol ng inunang hilahil ibangon mo ako at saka palayain.” •  Ruth Elynia S. Mabanglo MATAGAL […]


Philippine Literary Workshops and Contests

Philippine Literary Workshops and Contests by Cirilo F. Bautista As a communal text, any literary discourse is a contrived utterance that addresses several levels of reality, but to communicate through this text, writer and reader must put into operation certain sociological processes that will make it intelligible. “I write, therefore, I am,” might as well […]


Philippine Gay Culture: Conclusion*

Philippine Gay Culture: Conclusion* by J. Neil C. Garcia In my Introduction to this study, I enumerated the three most important questions a Philippine-based gay theory should address: cultural incongruity, gender oppression, and the class struggle. After undertaking this inquiry into the writings and history of Philippine gay culture in the last thirty years, I can […]


Panitikan ng Pagsampalataya: Isang Paglitis/Pagtistis sa Wika’t Retorika ng Pananakop

Panitikan ng Pagsampalataya: Isang Paglitis/Pagtistis sa Wika’t Retorika ng Pananakop ni Virgilio S. Almario Unang dapat pagpakuan ng sipat ang pangalan ng unang limbag ng makatang Filipino: “Fernando Bagongbanta.” Isa itong pangalang binyagan at may tatak ng dalawang nagtagpong kultura sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Ang unang ngalan ay hiram at maaaring isinunod sa bantog na […]


Palabas Bukas, Problema Ngayon

Palabas Bukas, Problema Ngayon ni Silvino V. Epistola May problema dahil mapanuri ang manonood. Nasisiyahan lamang siya kapag kasalimuotan sa buhay na kailangang pag-isipan at himaymayin nang maayos ang isinasaentablado. Kung matawa siya nais niyang malaman kung bakit siya natawa. Kung sakali namang matigatig ang kanyang kalooban, kailangan din niyang matalos kung ano sa palabas […]