As libraries continue to be inaccessible due to COVID19, the people’s access to reading materials remains limited. This is especially true for Filipiniana selections which are prized for their cultural and intellectual value, but are largely unavailable now because many have not yet been digitized and opened for online access. The Freelipiniana Online Library seeks to bring Filipiniana literature to every Filipino in a time when information and education are limited.

All works here are volunteered for distribution by authors and publishers, and cannot be printed, reproduced, or sold without permission from the owner. 

If you are an author and wish to contribute your work, you may review the guidelines here. 

If you are a reader, we hope you make use of the available Filipiniana in our online library. 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Abaknon
Anthology
Autobiography
Biography
Cebuano
Chabacano
Children's Literature
Comic
COVID19 Literature
Creative Writing Centers
Cyberpunk
Dagli
Drama
English
Epic
Erotica
Essay
Fantasy
Fiction
Filipino
Freelipiniana Online Library
GANAP: Literatura at Musika sa Gitna ng Pandemya
Graphic Literature
Hiligaynon
History
IBF Online
Illustration
Ilocano
Kinaray-a
Nonfiction
PAN: Panayam sa Panitikan sa Panahon ng Pandemya
Panitikan Featured
Personal Essay
Photography
Poetry
Prose
Queer Literature
Satire
Self-help
Short Story
Song
Waray
Young Adult
Zine

FICTION

by Litera Club Mula sa okasyon ng pagdiriwang sa Buwan ng Panitikan, nailunsad ang huling kalipunan para sa klase ng Creative Writing ang antolohiyang may pamagat na “Balangaw.” Sa dalawang seksiyon ng AB English ay pumili ng mga pinakamahuhusay na mga tula, kuwento at dula. Kaya […]
ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong (ALPAS) Ang Alingasaw ang unang antolohiya ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong (ALPAS). Naglalaman ito ng mga tula, dagli, kuwentong pambata, maikling kuwento, personal na sanaysay, at monologo na nagpapatungkol sa banyo. Sa mga akda ay ginamit ang […]
by The Time of Assassins Literary Guild OPEN FIRE is an open-theme work, inspired by the need to write while juggling with a 9-5 profession. Each story is dark and diverse in its own accord, but from a brighter angle, the five pieces are grounded to […]

POETRY

by Litera Club Mula sa okasyon ng pagdiriwang sa Buwan ng Panitikan, nailunsad ang huling kalipunan para sa klase ng Creative Writing ang antolohiyang may pamagat na “Balangaw.” Sa dalawang seksiyon ng AB English ay pumili ng mga pinakamahuhusay na mga tula, kuwento at dula. Kaya […]
ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong (ALPAS) Ang Alingasaw ang unang antolohiya ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong (ALPAS). Naglalaman ito ng mga tula, dagli, kuwentong pambata, maikling kuwento, personal na sanaysay, at monologo na nagpapatungkol sa banyo. Sa mga akda ay ginamit ang […]
by Litera Club An anthology of literary outputs of AB English IV batch 2019 of the Marinduque State College as a requirement in Creative Writing subject with Dr. Randy T. Nobleza. Deep within this anthology is the local culture of the Marindukanon community and society as […]

NONFICTION

ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong (ALPAS) Ang Alingasaw ang unang antolohiya ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong (ALPAS). Naglalaman ito ng mga tula, dagli, kuwentong pambata, maikling kuwento, personal na sanaysay, at monologo na nagpapatungkol sa banyo. Sa mga akda ay ginamit ang […]
by Joey Tabula From the Eyes of a Healer is an anthology of medical anecdotes by Filipino physicians. Genre: Medical Narratives Language: English and FilipinoTheme: Medicine, Healing BACK TO FREELIPINIANA MAIN DIRECTORY
by Silakbo PH Cathartic is Silakbo’s first foray into creating an art and mental health publication from 2017. Our vision has always been rooted in art for catharsis and self-expression in the context of mental health awareness- whether that be through a poem, a picture, a […]

DRAMA

by Litera Club Mula sa okasyon ng pagdiriwang sa Buwan ng Panitikan, nailunsad ang huling kalipunan para sa klase ng Creative Writing ang antolohiyang may pamagat na “Balangaw.” Sa dalawang seksiyon ng AB English ay pumili ng mga pinakamahuhusay na mga tula, kuwento at dula. Kaya […]
by Litera Club An anthology of literary outputs of AB English IV batch 2019 of the Marinduque State College as a requirement in Creative Writing subject with Dr. Randy T. Nobleza. Deep within this anthology is the local culture of the Marindukanon community and society as […]
ni U. Z. Eliserio Ang librong Mga Dulang Hindi Maitatanghal ay koleksyon ng mga dulang hindi maaaring maitanghal. Nililkha para basahin, interbensyon ito sa debate sa pagitan ng “dula-bilang-panitikan” at teatro. Tinatangka sa koleksyon na palawigin pa ang kahulugan ng dula, at igiit ang lugar ng […]

GRAPHIC LITERATURE

by Silakbo PH Cathartic is Silakbo’s first foray into creating an art and mental health publication from 2017. Our vision has always been rooted in art for catharsis and self-expression in the context of mental health awareness- whether that be through a poem, a picture, a […]
by Silakbo PH Silakbo PH’s first official issue is about coping. Coping refers to how we adjust to stressful or difficult situations while still maintaining our well-being. This is simple enough to understand. What’s tricky—especially for those who struggle with their mental health—is how to actually […]
by Silakbo PH This issue explores the idea of trauma in relation to mental health. What is trauma? Who experiences it? What factors affect it? How do we respond to trauma? How do we recover? Trauma doesn’t stop with the experience of an overwhelming event; its […]

CHILDREN’S LITERATURE

ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong (ALPAS) Ang Alingasaw ang unang antolohiya ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong (ALPAS). Naglalaman ito ng mga tula, dagli, kuwentong pambata, maikling kuwento, personal na sanaysay, at monologo na nagpapatungkol sa banyo. Sa mga akda ay ginamit ang […]
ni Francis Delgado  Sa diktum na “ang kabataan ang pag-asa ng bayan” ay isinasabuhay sa paglalan ng sapat na espasyong nararapat sa panitikang pambata.      Nagpapabaya ang pamayanan ng panitikan kung hindi para sa kabataan ang panitikan, nakayuyurak man o kabaligtaran. Sa ganitong paraan ay repleksiyon […]
ni Arnold Valledor ANG KOLEKSIYONG ito ay binubuo ng labing-apat na kuwentong pambata na nalathala sa Liwayway Magasin mulang 2001 hanggang 2019. Mga kuwento ng realidad, pakikipagsapalaran at pantasya. Mga kuwentong magpapakita ng ilang karanasan ng mga bata at iba’t ibang danas ng karakter na magpapaunawa […]