Likhaan: The Journal of Contemporary Philippine Literature


POETRY
Heaven and Other Poems \38
Carlomar Arcangel Daoana

Pabitin \ 48
touchingthefloor \ 50
Igat \ 52
Mariel Alonzo

Six Poems \53
Joel M. Toledo

From Epistles \60
Ned Parfan

ESSAY
Fruits of Neglect\ 68
Kat del Rosario

Mahusay\ 73
Anna Felicia C. Sanchez

In the Name of the Father\ 91
Jenny Ortuoste

Reading Rizal as an Alien: Sexual Anxiety and
Gender Trouble in the Once and Future Nation \ 102
Thomas David Chaves

MAIKLING KUWENTO
Ang Tatay kong Cochero\ 130
Jimmuel C. Naval

Ang Nawawalang Hagdan\ 137
Chuckberry J. Pascual

“TROLL”\ 155
Nicko Manipis de Guzman

Ang Corporealidad nina
Concha at Castor\ 166
Tilde Acuña

Llgët, K’ppuya, at ang Huling
Taong-Apoy\ 178
Abner Dormiendo

TULA
Pinakamahaba ang Gabi sa Panitikan \ 190
Allan Popa

Na Inyong Ikinalulunod \193
Jason Tabinas

SANAYSAY
#pasahero: Pulo-pulong Sanaysay
hinggil sa Mga Karaniwang
Paglalakbay \ 202
Joselito D. Delos Reyes

Ang Mapa ng Taglagas sa
Aking Maleta\ 212
Eugene Evasco

DULA
Buwis\ 230
Charlson Ong

FORUM
ICW Book Forum on Science
Fiction \ 253
Literary calendar \ 267
Selected of literary works, 2017 \ 283
Notes on the contributors \ 295

Attachments