Blog for the 59th UP National Writers Workshop all set for live updates

The official workshop blog for the 59th UPNWW is now open to the public. As it has done every year, ...
Read More

QUEER SOUTHEAST ASIA: a literary journal of transgressive art is reading submissions now

GENERAL SUBMISSION GUIDELINES ▼ We read submissions on a rolling basis for our monthly spotlight. A specific announcement will be ...
Read More

Panawagan para sa mga akdang may kaugnayan sa OYAYI

Sa mga pantaong kaugalian sa ating daigdig, ang oyayi ay isang espasyo sa pagitan ng paggising at pagtulog, kamalayan at ...
Read More

LITERARY RIGHTS MANAGEMENT SEMINAR

The National Book Development Board (NBDB), the government agency mandated to develop and support the Philippine book publishing industry, will ...
Read More

Online 59th UP National Writers Workshop to be Available for Streaming

In keeping with the UP ICW’s mission to promote Philippine literature and its development, segments of the upcoming 59th UP ...
Read More

Sa Gitna ng Pandemya, IKATLONG PALIHANG LÁZARO FRANCISCO, Online Na!

Inilabas na ng Samahang Lázaro Francisco (SLF) ang listahan ng mga napiling kalahok na manunulat sa gaganaping Ikatlong Palihang Lázaro ...
Read More

Ang Sining ay Kuwento: Samot-saring Paraan ng Pagkukuwento sa Ikalimang Yugto ng PAN

Kailangan natin ang kuwento upang maramdaman ang buhay. Sa ikalimang yugto ng PAN na pinamagatang “Ang Sining ay Kuwento,” sama-sama ...
Read More

CALL FOR SUBMISSIONS – EXPERIMENTS IN ART AND LITERATURE – A Collaborative Digital/Hypertext Garden

The Valenzuela Arts and Literary Society is inviting all writers, artists, and creators to be a part of our upcoming ...
Read More

The 59th UP National Writers Workshop pushes through online

The LIKHAAN: UP Institute of Creative of Writing (UP ICW) is happy to announce that the UP National Writers Workshop ...
Read More

Healing through Words: Processing Trauma Through Writing

Writing is a way to make sense of our thoughts, and at times, even trauma. How does one write about ...
Read More

Pagbabalik sa Siyudad: Lungsod-lungsuran at Iba Pa, Tampok sa Ikaapat na yugto ng GANAP

Muling nagbabalik ang Likhaan UP Institute of Creative Writing sa ikaapat na yugto ng GANAP na pinamagatang “Lungsod-Lungsuran.” Ang yugtong ...
Read More

PANAWAGAN para sa Mga Papel, Pananaliksik, Artikulo, Akdang Pampanitikan (Orihinal o Salin) sa Mga Regular na Isyu ng Journal na KAWÍNG ng PSLLF

*Para sa Tomo 4, Bilang 2 (Disyembre 2020) [Dedlayn: Setyembre 30, 2020] at Tomo 5, Bilang 1 (Hulyo 2021) [Dedlayn: ...
Read More

Panawagan para sa Luntian

Ang Luntian: Online Journal para sa Malikhaing Akda ng mga Guro at Gradwadong Mag-aaral [ISSN 2719-0463 (Online)] ay tumatanggap ng ...
Read More

Episode 3: MUSIKAHAN – Himig ng Wika

Ang MUSIKAHAN ay isang selebrasyon ng samu't saring wika ng ating bansa. Magkakaiba-iba man ang wika o dayalektong sinasambit ng ...
Read More

OPEN CALL FOR CITY-THEMED POETRY TO BE FEATURED IN AN ONLINE PERFORMANCE

The LIKHAAN UP Institute of Creative Writing is now open to contributions from poets for GANAP: Literatura at Musika sa ...
Read More
Ongoing Calls
  • Para sa Tomo 4, Bilang 2 (Disyembre 2020) [Dedlayn: Setyembre 30, 2020] at Tomo 5, Bilang 1 (Hulyo 2021) [Dedlayn: Enero 30, 2021]