SALING PANITIK: BIENVENIDO LUMBERA SEMINAR-PALIHAN SA PAGSASALIN

Ang Saling Panitik: Bienvenido Lumbera Seminar-Palihan sa Pagsasalin ay libreng seminar-palihan para sa mga guro, propesyunal na tagasalin, iskolar, o mga mag-aaral sa wikang Filipino ay isa sa mga pamamaraang naglalayong pausbungin muli ang paggiliw at pagpapahalaga sa paggamit sa wika.

Isa ang Saling Panitik sa mga proyektong naglalayong gamitin ang literatura, sa gayon ang wikang Filipino, para sa panlipunang pag-unlad o bahagi ng mandatong Literature for Social Development ng UP ICW. Tuwing dalawang taon ginaganap ang Saling Panitik. Nagkakaroon ng salitan ang Saling Panitik at Gemino Abad Teachers Seminar-Workshop on Literature taon-taon. Nilayon ng seminar-palihan, Saling Panitik, na tulungan at patnubayan ang mga guro, iskolar, propesyunal na tagasalin at mga mag-aaral ng wikang Filipino na magkaroon ng batayang kaalaman, dulog, at pamamaraan sa paggamit at paglahok ng mga naisaling akdang pampanitikan patungong Filipino. Isa rin itong pagsusulong tungo sa pagpapaunlad at paglikha ng mga aklat at textbook sa ilalim ng kurikulum ng K-12. Ipinangalan sa Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan Bienvenido Lumbera ang Saling Panitik. Ayon kay Lumbera “Ang pagsasalin ay hindi lamang kahusayan sa paggamit ng isang partikular na wika. Ito ay isang pagtatangka na ang kultura ng ibang bansa ay maidala natin sa Pilipinas at gawing bahagi ng edukasyon sa [bansa].”

Saling Panitik 2017 WORKSHOP SUMMARY
February 8 to 9, 2017 | University Hotel, UP Diliman
Direktor: Dr. Romulo Baquiran Jr.

“Translation and Culture”
Dr. Bienvenido Lumbera

“Translating Canonical Texts from Filipino Into English”
Marne Kilates

“Ano Tabi? Maharang o Bako? Moment and Fidelity in Bikol Translation”
Niles Jordan Breis

“Mga Suliranin sa Pagsasalin sa Iloco”
Junley L. Lazaga

“Idioma at Estilo sa Pagsasalin ng Zarzuelang Pangasinense”
Dr. Ma. Crisanta Flores

“Ang Kinomisyong Salin Bilang Pagtatanghal”
Dr. Vladimeir Gonzales

Saling Panitik 2019 WORKSHOP SUMMARY
October 8 to 10 | The Sulo Riviera Hotel, Matalino St., Diliman, Quezon City
Direktor: Dr. Eugene Y. Evasco

“Neoliberalism and Trends in the Development of the National Language”
Dr. Gonzalo Campoamor

“Translating Canonical Texts From English Into Filipino”
Rowena Festin

“Mga Patnubay sa Pagsasalin ng Akdang Impormasyonal”
Beverly Wico Siy

“Mga Hamon sa Pagsasalin ng Akdang Pambata”
Dr. Wennielyn Fajilan

“Sayang sayang sayang: Mga linggwistik na talaukol sa pagsasaling Bahasa Indonesia-Filipino”
Prof. Jem Javier

“Ang Pulitika ng Salin at ang Pulitika ng Pagsasalin: Ang Pagsasa-Filipino ng ‘Sekali Peristiwa di Banten Selatan’ (Isang Pangyayari sa Timog Banten) (1958) ni Pramoedya Ananta Toer”
Dr. Ramon Guillermo

“Teorya at Praktika sa Pagsasalin ng Nobelang Hapones”
Dr. Rosario Torres-Yu

“Pagsasa-Filipino ng ‘Alice in Wonderland’: Mga Patnubay sa Pagsasaling Pampanitikan ”
Dr. Aurora Batnag (writer and translator)