Wikang Filipino: Wika ng Paglikha, Paglingkod sa Kapwa Buwan ng Wika 2018 sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman

Ang Sentro ng Wikang Filipino – UP Diliman, sa suporta ng UP Opisina ng Pangulo at Opisina ng Tsanselor ng UP Diliman, at sa pakikipagtulungan ng Alliance of Concerned Teachers – Philippines, Save Our Schools-UP Diliman, UP Main Library, at  DZUP ay magdaraos ng iba’t ibang aktibidad kaugnay ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2018 […]