Call for Abstracts in “Elitism in Art and Culture”: An Undergraduate and Graduate Student Conference at DLSU-Manila

“Elitism in Art and Culture” is a one-day conference that is open to undergraduate and graduate students currently enrolled in any Philippine university or college. It will be held on the 23rd of July 2016 at De La Salle University, Manila and is an event organized and sponsored by the host university’s Department of Literature. […]


PANAWAGAN PARA SA PAGPAPASA NG ABSTRAK PARA SA AMBAGAN 2013: Pambansang Kumperensiya sa Paglikom ng mga Salita Mula sa Iba’t Iba

Sa pakikipagtulungan ng Ateneo Institute of Literary Arts and Practices (AILAP) at ng Kagawaran ng Filipino ng Paaralan ng Humanidades ng Ateneo de Manila University, nag-aanyaya ang Filipinas Institute of Translation (FIT) sa mga iskolar, guro, at masusugid na tagapagtaguyod ng wika na magpása ng abstrak para sa gaganaping “AMBAGAN 2013: Kumperensiya sa Paglikom ng […]