The Annual Nationwide Search for Arts Scholars will commence on September 2014. Inviting all graduating grade 6 students with talents […]

Malugod na inaanyayahan ang mga propesor, guro, mag-aaral, iskolar at manunulat sa Filipino sa isang libreng simposyum sa wika, kultura at midyang Filipino - ang Saliksikan 2014, sa taguyod ng Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino, Ink. at Ust Departamento Ng Filipino
 

Ang Ulirang Guro sa Filipino ang taunang gawad na ibinibigay ng Komisyon sa Wikang Filipino sa mga pilî at karapat-dapat […]
Sa paglabas ng CHED Memorandum Order No. 20, series of 2013, binabalangkas ang bagong General Education Curriculum na nagsantabi sa […]
The UP Open University (UPOU), in cooperation with the Philippine Society for Distance Learning (PSDL) and the UPOU Foundation Inc. […]
The Filipino Departments of the University of the Philippines Diliman, De La Salle University-Manila and the University of Santo Tomas, […]
The Language, Culture, Multiculturalism, Multilingual Education, and the K+12 Curriculum: Trends, Issues, Challenges, Practices: An International Conference-Workshop will be held on November […]
The De La Salle University Bienvenido N. Santos Creative Writing Center and Literature Department cordially invite the public to “In Time of Need, an Open […]
The Departments of Filipino of the University of the Philippines (UP) Diliman and De La Salle University (DLSU) will conduct […]
The Ateneo Center for English Language Teaching (ACELT), in cooperation with the English Department of the Ateneo de Manila University, […]