Noong Pebrero 8-10, 2018, mapalad akóng nakalahok sa únang Saling Panitik: Palihang Bienvenido Lumbera ng UP Institute of Creative Writing […]
by Jose Dalisay Jr. THIS YEAR marks the 40th anniversary of the University of the Philippines Institute of Creative Writing, which […]