LIKHAAN: The UP Institute of Creative Writing is extending the call for submissions for the first Saling Panitik: Palihang Bienvendio […]
by Isa Lorenzo This year’s Panayam lecture focused on drama and translation and overcoming a writer’s struggles. Institute of Creative […]

Magsalin o hindi, ito ang tanong. 

Tinatawagan ang mga kabataan na lumahok sa Sali(n) Na, Shakespeare 2016!

Ang Sali(n) Na, Shakespeare! ay isang timpalak sa pagsasalin sa Filipino ng pinakamahahalagang tekstong pampanitikan na naglalayong hikayatin ang mga kabataan na lumahok sa gawaing pagsasalin.

Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang mga nagsasalin sa Filipino at mga rehiyonal na lengguwaheng magpatala at sumali […]
Manila, 22-25 October 2015 We invite presentation proposals for the 8th international gathering of Asia Pacific Writers & Translators (APWT), […]
From October 23 to 25, 2014, the Department of English and Comparative Literature of the University of the Philippines in […]
Inaaanyayahan ang lahat ng mga tagasalin, manunulat, iskolar, guro, at mga estudyante sa Pambansang Kongreso sa Salin sa Unibersidad ng […]
Bukás ang timpalak sa lahat ng mga naninirahan sa Cordillera Administrative Region (CAR), maliban sa mga kawani ng KWF at […]
Ang Sali(n) Na! ay taunang programa ng KWF sa pagsasalin ng pinakamahahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura, at/o pangkasaysayan ng bansa tungo […]
TUNGKOL SA SALIN NA 2014!: Ang Sali(n) Na! ay taunang programa ng KWF sa pagsasalin ng pinakamahahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura, at/o pangkasaysayan […]