POETICS: CARLITO P. CASAJE

REIMAGINING BIENVENIDO: SCENES FROM A BORROWED LIFE The rationale of a literary biography/memoir Why am I in this genre? It all started out serendipitously when Professor Cristina Pantoja-Hidalgo assigned our CNF class to reflect on as part of our series of referential readings Dianne Middlebrook’s…

POETICS: ROMEO P. PEÑA

GUNITA, DANAS, SENTENARYO AT KAAKUHAN: O KUNG BAKIT AKO BUMABALIK SA BONDOC PENINSULA Ang mga detalye sa mga tulang proyekto ko sa kasalukuyan ay marahil, bunga ng paglapit ko sa kaakuhan. Makatuturan ba ang paglapit sa kaakuhan? Marahil ang sagot ay makatuturan sapagkat ang paglapit…