POETICS: JANUAR E. YAP

“ARKIPELAGORYA: A COMPOSITE NOVEL” “ARKIPELAGORYA” is a composite novel on what lies between the islands as a metaphor. The novel’s title is a portmanteau of “arkipelago” (archipelago) and “alegorya” (allegory). STRUCTURE AS METAPHOR The novel’s structure takes the nature of the “composite novel” or “short…

POETICS: NOREEN CAPILI

HOW I WRITE Thirty years na akong writer pero nakalimutan ko na kung paano magsulat. Thirty years. Nagsimula akong magsulat noong 10 years old ako. Dahil mahilig akong magbasa ng Komiks, yun din ang unang sinulat ko… Komiks. Complete with drawing. Kahit hindi naman ako…