Message from the ICW Director Roland Tolentino

Fellows, panelists at staff ng 58th UP National Writers Workshop, mga kapwa manunulat mula sa Baguio Writers Group, mga bisita,

            Pagbati sa latest batch ng fellows na nagtapos sa UP workshop.  Sa pagitan ng fellows, panelists o sa pagitan ng kapwa manunulat, ang encounter na ito ay isang exchange gift sa maraming antas.  Una ay sa pagpapalawak ng ating komunidad ng manunulat, na kahit isolated ang akto ng pagsulat ng mga akda ay may komunidad na pareho ring ganito ang sitwasyon, pinapanday ang mga salita, binabaka sa akto ng pagsulat.  Ikalawa na ang workshop process ay isang dialog at conversation, isang pag-uusap tungkol sa mga akda, panitikan, buhay, lipunang Filipino, at ang mundo, na sa enerhiya ng pagpapalitan ng idea at praxis ay naging mayabong ang takeaways ng nag-uusap.  Ikatlo, na ang writerly life ay makabuluhang bahagi ng ating mga buhay, na may dangal ang ganitong buhay kahit walang pera, na may kausap, nagbabasa, nanonood, nakikinig sa ating mga akda, at may nababago sa mga tumutunghay sa mga akda; na hindi tayo mabubuhay kung hindi tayo magsusulat, hindi tayo makukumpleto kundi tayo nangangahas at tinatahak ang panulat.  At panghuli, ang gifting ng pagtitipon ng isang linggo bilang fellowship sa kapangyarihan ng mga salita at ng panulat, na may kapangyarihan itong magbukas ng mga bagong mundo ng karanasan, munduhin ang karanasan, mabago ang pananaw hinggil sa luma at mapang-abusong kalakaran, mabago ang pananaw sa mundo, at mabago ang mundo.

            Sa mga nagsipagtapos, welcome sa UP ICW bilang alumni ng workshop, at sana ay patuloy ang ugnayan natin sa ICW.  Ngayon pa lang ay iniimbitahan na namin kayo sa taunang fellowship ng mga manunulat, ang UP Writers Night na gaganapin sa Nov 22.  Inaasahan din naming na mag-ambag kayo sa Likhaan: Journal of Contemporary Philippine Literature, ang taunang peer-reviewed journal ng ICW.  May Panayam Lecture Series din kami kada semester, mga craft lecture series, at ang Interdisiciplinary Book Forum na nagfi-feature ng libro ng UP Press na tinatalakay sa iba’t ibang disciplinal na perspektiba.  Ngayong Agosto ay idaraos din ang beginners workshop ng ICW, ang Amelia Lapena Bonifacio Writers Workshop na may focus sa one-act play.  Nireredisenyo at binubuhay din ang pantikan.ph bilang natatanging online portal para sa Philippine literature, na maari ninyong mabalitaan at pasahan ng anunsyo hinggil sa call for contributions at workshops, book launches at literature seminars, at iba pa.

            Nakikipag-usap din ang ICW sa UP Press para sa revival ng Philippine Authors Book Series para maging dagdag na platform ng alumni at panelists ng UP National Writers Workshop na mailathala ang kanilang mga susunod na proyekto.  Abangan na lamang ang anunsyo.  At dahil hinanapan ninyo kami ng follow-through activitiy para ma-check up ang progress ng inyong susunod na libro, ang naisip namin ay i-sponsor ang book launch ng unang lalabas na libro mula sa mga proyektong tinalakay ninyo sa 58th UP National Writers Workshop.

            Maraming salamat sa kapwa ko panelists, sa talas at sensitibo ng kanilang nilay at puna sa mga akda, sa antas ng pagkamanunulat ng mga nagsipagtapos.  Ang kanilang collective wisdom ang giya sa ICW.  Maraming salamat sa mga regular collaborators ng workshop, ang UP Baguio at Baguio Writers Group, kina Dean Jimmy, Chair Junley, Professor Doris, kina Frank, Kelly, at iba pa para sa karagdagang pagpapayaman ng danas ng UP National Writers Workshop.  At siempre, sa director ng workshop, kay Anna, ang pino at pihit ng pamumuno sa preparasyon at operasyonalisasyon nito, kasama ang Deputy Director, Loujaye, sa mga project research assistant Jade at Kevyn, at sa suporta ng staff, kina Glo at Manolet para naging steady ang pagpapayaman ng dunong, sa feeding program with flowing you know what, at sa sinserong pagtulong para matiyak na maging matagumpay itong workshop.

            Sa mga nagsipagtapos at sa mga kapwa manunulat, magtatagpo muli’t muli ang ating landas dahil nasa Diliman lang naman ang ICW, nasa online naman ang mga aktibidad nito.  Kung may wish pa ako sa workshop na ito, at sa iba pang proyekto ng ICW, sana ay makapag-ambag ang panulat ng mga manunulat nito, ng mga aktibidad nito sa pagpapayabong ng mga konsepto ng social justice, human rights, development for all, lalo na sa itong muling pagkulimlim na yugto sa ating bayan.  Patuloy tayong magsulat para magmulat at makibaka.

            Magsulat, makibaka, wag matakot.

            Maningning na gabi sa ating lahat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *