Response from Fellow Jerome Hipolito

Noong orientation napansin ng mga organizer na tig-iisa kaming upuan sa bus paakyat ng Baguio. Hindi ito nakakagugulat dahil sa napakarami naming pagkakaiba. Ako nga nauubusan ng salita sa Pilipino at English, Bicol kasi ang first language ko. Pero hindi lang wika ang naghihiwalay sa amin. ‘Yong lugar din kung saan kami nagmula.

‘Yong iba’t ibang kultura, edad, at syempre hiya sa  mga bagong taong nakikilala. At itong pagkaka-ibaiba na ito ang sa tingin ko ang naging lakas ng 58th UP Writers Workshop.

Masaya dahil hindi lang ito pagtatagpo ng mga seasoned writers at mga big career writers, kung ‘di pagtatagpo rin ito ng iba’t ibang genre at paksa. Ang tatas aral na short pero may bighani at pusong tula nina Ekis at Paul. Ang mapaglaro, grounded, rooted na mga talinhaga ni Rene. Ang regional flavored, mala-ethnographic poetry ni Denver. Ang mga batang-batang boses ng mga tauhan nina Francis at Sarah. At emotionally driven na nobela in progress ni Sir Gerry na tungkol sa athlete na may sakit sa ulo. Ang mga CNF ni Ron na naglalaman ng kanyang nilay sa kanyang profession at pagsusulat. Ang CNF ni Dawn na napakapersonal pero napaka-universal din. Maganda. Ang simple ngunit nag-aanyaya ring mag-isip na mga kwento ni Maine. At may trademark na poetic na pelikula ni Chris.

Pagkatapos ng workshop guided kami kung paano aayusin at papagandahin ang mga akda namin. Uuwi kami nang collective na mga writers na. Hindi na hiwa-hiwalay. Isa na kami. Buo na kami. Pare-parehong may layunin na maisalibro ang ikalawa naming akda.

Uuwi kaming recharged ang mga literary juices namin. At uuwi kami na malinaw na mahalaga sa isang manunulat ang mga wika, ang lasa, ang intensity, ang playfulness, ang range, ang integrity at iba’t ibang degree ng kabaliwan. Sa ngalan ng twelve fellows ng 58 UP National Writers Workshop, gusto ko pong magpasalamat sa mga panelists naming. Dahil generous sila sa pagbibigay ng mga puna at gumabay sa bawat isa sa amin. Sa mga organizers, ang tawag ko sa kanila ay angels. Sila iyong backbone talaga ng workshop.

Sa mga organizers sa mga namuno nito kay Miss Anna Sanchez, kay Sir Roland. Maganda po ang danas naming sa 58th UP National Writers Workshop. Mabuhay tayong lahat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *